Avg privacy persoonsgegevens.

Waar gevestigd
Ronald2fotostyling is gevestigd in Ameland te Buren. Ik werk zelfstandig en heb geruime ervaring in portretfotografie, sportwedstrijden met name de paardensport. Mijn werkzaamheden zijn met name geconcentreerd in Monschau en Nederland maar kunnen het hele land worden uitgevoerd

Avg (privacy wetgeving)
Uiteraard vind ik het bewaken van de privacy van mijn klanten belangrijk en voldoen dan ook aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard als nodig is. Portretfotografie word 4jaar bewaard en Sportfotografie 4 jaar.

Overzicht & verwerking.
Persoonsgegevens worden bewaard op mijn sterk beveiligde computer en telefoon. Tevens is mijn portfolio opgeslagen op een externe harde schijf in een afgesloten kluis. Alle dragers van persoonsgegevens zijn goed beveiligd en ik ben de enige die toegang hier toe heeft.
Slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor mijn dienstverlening wordt opgevraagd en bewaard. Dit zijn: Persoonsgegevens worden via een e-mailbericht aan de fotograaf afgegeven. Deze persoons gegevens worden dan ook verwijderd als de dienstverlening is afgesloten met de klant.

Complete adresgegevens
Wordt gebruikt voor het versturen van de offerte, modellen contract en eventueel het opsturen van afgedrukte foto’s.

Email en 06 nummer
Wordt gebruikt voor het in contact komen met de klant/het model. Deze gegevens worden bewaard op het e-mailaccount en op de telefoon van de fotograaf.
Ook hier geld weer voor als de dienstverlening is afgesloten zullen deze persoons gegevens worden verwijderd.

IBAN rekeningnummer
Er wordt door de fotograaf een factuur of offerte afgegeven aan de klant. Waarin het Iban rekening nummer staat die de klant kan gebruiken voor overmaken van de factuur.

Portret foto’s
Portret foto’s worden uitsluitend gemaakt met toestemming van de geportretteerde persoon/personen. Beide partijen tekenen hiervoor het modelcontract en gaan door ondertekening akkoord met de voorwaarden.

Bij minderjarige personen worden ouders of voogd altijd op de hoogte gesteld. En moeten zij ook toestemming geven voor doen van de fotoshoot.

Bij een zakelijke dienstverlening door de klant naar de fotograaf toe wordt geen contract ondertekend. En worden ook niet zomaar foto,s gepubliceerd.

Bij sportfotografie word altijd via de organisatie toestemming gevraagd. Dit gaat altijd via de email waarin de toestemming word verleend aan de fotograaf. Hierbij kunnen deelnemers altijd bezwaar maken en kenbaar maken om niet in beeld te worden gebracht.

Doel van het maken &bewaren van persoons gegevens.

Doel maken van foto’s
– Portfolio uitbreiden;
– Website, social media, flyer, promotiemateriaal

Bewaren van foto,s en persoonsgegevens
– Persoons gegevens worden verwijderd door de fotograaf als de dienstverlening zijn afgerond naar de klant toe.
– Sport foto’s worden 4 jaar bewaard portretfoto’s worden 6 jaar bewaard.
– Foto’s en persoons gegevens worden op de beveiligde computer bewaard.

Toestemming van persoons gegeven
Model: er wordt gebruik gemaakt van een modellencontract. De geportretteerde persoon geeft bij ondertekening hiervan toestemming aan de fotograaf om de foto’s te mogen gebruiken. Dit zal gaan om website, sociaal media en promotiemateriaal.

Is geporteerde persoon minderjarig word altijd contact opgenomen met de ouders of voogd. Deze dienen bij akkoord altijd een minderjarigheidverklaring te doen ondertekenen.

Geven de ouders of voogd geen toestemming aan de fotograaf, dan word er voor de shoot met minderjarig persoon geen doorgang gegeven.
Ook word er altijd een minderjarigheid verklaring ondertekend door de ouders of voogd.
Is de persoon 16 jaar of ouder, dan heeft geportretteerde persoon meer inzake de fotoshoot.

Bij sport fotografie word altijd bij de organisatie toestemming gevraagd.
Waarom; zodat deelnemers op de hoogte zijn en dat zij eventueel bezwaar kunnen maken. En dat de foto,s voor sociaal media en website gebruikt worden.
Bij de organisatie zal door de fotograaf eerst contact worden gelegd. Pas als de fotograaf toestemming heeft gekregen zullen er foto,s worden gemaakt.
Deze toestemming zal gaan via email contact met de organisatie.

Rechten van de klant
Recht van het model die gefotografeerd word staat altijd omschreven in het modellen contract als portret recht.
Bij elke vorm of gelegenheid van fotografie, kan ieder persoon kenbaar geven dat hij of zij de foto niet gepubliceerd wil hebben. Dit geld ook voor publicatie van sportfotografie of anders zijds evenement. U kunt dan bericht sturen naar info@ronald2fotostyling.nl wij zullen dan zorgen dat de foto word verwijderd. De foto die zal dan binnen 24 uur verwijderd worden. Binnen 1 dag zal de foto niet meer zichtbaar zijn.

Neem contact op